Xác nhận đơn hàng

Xác nhận đơn hàng tự động. Ngay lập tức.

Xác nhận đơn hàng tự động giúp bạn ngay lập tức xác nhận đơn hàng bằng Messenger, không cần gọi điện. Dễ dàng quản lý đơn đặt hàng, trạng thái xác nhận, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và thêm phương thức liên hệ với khách hàng.

Đặt hàng bằng Messenger của bạn

Chọn nút Bắt đầu để tiếp tục xác nhận đơn hàng bằng Messenger của bạn.