Hướng dẫn Đậu Care

Đậu Care giúp Bố Mẹ chăm sóc Mẹ và Bé hàng ngày miễn phí

Với Đậu Care, Bố Mẹ sẽ nhận được những kiến thức mang thai, gợi ý hoạt động, ... chăm sóc Mẹ và Bé hàng ngày.
Đậu Care giúp Bố Mẹ chăm sóc Mẹ và Bé đúng tuần thai. Bố Mẹ hãy Cập nhật tuần thai để được chăm sóc đúng thời điểm với những nội dung phù hợp với từng giai đoạn.
Tự động nhắc nhở Bố Mẹ chăm sóc hàng ngày, theo suốt Bố Mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai.

Đăng ký Đậu Care bằng cách nhắn tin trên Messenger.

Hướng dẫn Đậu Care

Sử dụng Menu tính năng Đậu Care phía dưới phần nhập liệu

Hướng dẫn Đậu Care

Cập nhật tuần thai để Chăm sóc Mẹ và Bé kịp thời và đúng thời điểm

Hướng dẫn Đậu Care