Bạn sẽ được nhắc nhở Chăm sóc Mẹ và Bé đúng giờ hàng ngày.
Bạn sẽ được nhắc nhở miễn phí 1 lần mỗi ngày. Để được nhắc nhở nhiều lần hơn mỗi ngày, bạn hãy liên hệ với chúng tôi.
Trong trường hợp bạn không muốn nhận được bất cứ nhắc nhở nào từ Đậu Care, hãy xem Ngưng sử dụng Đậu Care.